Voor jeugd / Zo leren beelddenkers leren!


Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Door gebruik te maken van je eigen oorspronkelijke visuele talenten bij het leren in combinatie met het talige, procedurele denken op school, haal je het beste uit jezelf!


Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.
Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.


Zelfvertrouwen

School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is.

Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.
Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.


Beelddenkers leren leren trainingen voor de jeugd:

Leerlingen basisschool


Voor wie is het

– Voor kinderen vanaf 8 jaar
– Zeer geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, en beelddenken
– Hoogbegaafde kinderen

Wat ga je leren 
De Leren Leren Methode helpt bij het begrijpen en verwerken van informatie, wat het makkelijker maakt om
– op te letten in de klas
– hoe je teksten kunt lezen en begrijpen
– met meer plezier te leren
– de informatie beter kunnen opslaan, voor proefwerken én daarna

Training
– 6 bijeenkomsten van 75 minuten
– 1 ouderbijeenkomst

Kosten
– In groep van 4 tot 6 personen: € 225 p.p.
– Individuele training: € 525 p.p.

Inclusief materialen, drinken en fruit.
 
Intakegesprek 45 minuten: € 45
(bij deelname aan de cursus worden deze kosten in mindering gebracht op de prijs van de training).
 
Extra lessen: € 60 per uur.

Leerlingen middelbare school


Voor wie is het

– Voor kinderen vanaf brugklas
– Zeer geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, en beelddenken
– Hoogbegaafde kinderen

Wat ga je leren 
De Leren Leren Methode helpt bij het begrijpen en verwerken van informatie, wat het makkelijker maakt om
– op te letten in de klas
– efficiënter huiswerk te maken
– met meer plezier te leren
– de informatie beter kunnen opslaan, voor proefwerken én daarna

Training
– 1 dag van 9.30 tot 16 uur
– 15.30-16.00 uur verslag van de dag voor ouder

Kosten
– In groep van 4 tot 6 personen: € 225 p.p.
– Individuele training: € 525 p.p.

Inclusief materialen, drinken en fruit.
 
Intakegesprek 45 minuten: € 45
(bij deelname aan de cursus worden deze kosten in mindering gebracht op de prijs van de training).
 
Extra lessen: € 60 per uur.

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Beelddenkers leren leren!
Beelddenkers leren leren maakt gebruik van het contactformulier van Vol liefs.Beelddenkers leren leren werkt volgens de LEREN LEREN methode.

Beelddenkers leren anders. De Leren Leren Methode helpt bij het begrijpen en verwerken van informatie.