Trainer

  • ervaringsdeskundige huiswerkontwijker
  • geen leerkracht, maar talentbegeleider met humor
  • heeft plezier in werken met droomdenkers
  • houdt van veel pauzes en een goed gesprek

Trainer van Beelddenkers leren leren is Suzanne Buis. Ze is ervaringsdeskundige, en moeder van kinderen met verschillende vormen van ontwikkelingsvoorsprong, creatieve begaafdheid, vermoeden van dyslexie en ad(h)d, sensorisch motorische ontwikkelingsproblemen en fascinerende executieve (on?)vaardigheden.

Bij de Leren Leren Methode weet ze goed rekening te houden met de hiaten die er kunnen zijn, zeker bij snelle denkers en creatief begaafden. Uitleg geven doet ze beeldend, met gevoel en lekker snel. Haar manier van vertellen is heel begrijpelijk.

Als ervaringsdeskundige functioneert Suzanne Buis als tolk. Ze zorgt voor begrip en waardering voor visueel denkers, hooggevoelige en hoogbegaafde mensen.
Suzanne Buis bouwt bruggen tussen hoogbegaafden en de maatschappij, aldus de nominatie voor de Mensa Fonds Awards.

Je kunt Suzanne Buis kennen van haar boeken:
De droomdenker; lees- en werkboek over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken
Mijn hoogbegaafde puber; inspiratieboek voor ouders van hoogbegaafde jongeren
Mijn hoogbegaafde kind & ik; verhalen van ouders en tips van 42 deskundigen
en van jeugdseries zoals over Lizzy en Floortje Bellefleur

Suzanne Buis maakte ook een online training:
De Complete Basiskennis Hoogbegaafdheid


Suzanne Buis werd door Mensa Fonds Nederland genomineerd voor een award als bruggenbouwer (nb: niet letterlijk opvatten en haar niet inhuren voor het bouwen van uw brug).
Suzanne Buis is groot voorstander van pret.