Droomdenkerpresentaties: interessant en waardevol

De gecertificeerde trainingen van Beelddenkerslerenleren zijn zeer nuttig voor het ontdekken van de beelddenkers in elk team.

De trainingen dragen bij aan teambuilding, op de werkvloer, op school en thuis.

Ben ik een beelddenker?!

Ben jij een beelddenker? In deze training komen we er snel achter wie de beelddenkers zijn in het team. Ineens wordt zichtbaar dat de manier van zien en (be)denken zeer verschillend is.

Wat interessant… en nu?

Het theoretisch deel van de studiedag is kort en krachtig. Het praktische deel is uitgebreid. Sprekende voorbeelden en uitdagende opdrachten maken inzichtelijk hoe beelddenken werkt en wat de voordelen zijn van sterke beelddenkers in je team.

Wat is de opbrengst van zo’n dag?

  • Meer kennis over beelddenken
  • Ruimte voor de verschillen in denkwijze
  • Deelnemers voelen zich vrijer om hun specifieke krachten te tonen
  • Het wordt eenvoudiger de diverse talenten te ontdekken
  • Het team zal beter communiceren
  • Kernachter overleg
  • Er worden sneller oplossingen gevonden die door álle teamleden beter gedragen worden.
  • Gevolg van dit alles: energiebesparing en tijdbesparing!

Dit werkt voor jong en oud, kinderen en volwassenen.
En nog een goede reden voor een studiedag door Beelddenkerslerenleren: plezier! Het wordt een gezellige dag.

Een beelddenker die zich goed voelt en die wordt ‘gezien’ is van grote waarde voor zijn of haar omgeving.

 

Voor bedrijven, scholen en thuis

Beelddenkerslerenleren verzorgt:
– corporate trainingen
– studiedagen voor schoolbesturen
– ouder-informatieavonden

Praktisch en oplossingsgericht

De trainingen zijn op maat gemaakt voor de verschillende doelgroepen.

Elke training heeft een praktische, oplossingsgerichte, positieve insteek met vriendelijke en warme begeleiding. Dit leidt tot actieve deelnemers en enthousiaste, vaak openhartige gesprekken. Deze methode werkt bijzonder goed om elkaar en jezelf beter te leren kennen.

Ervaren beelddenker

Trainer van Beelddenkerslerenleren is Suzanne Buis. Dit doet ze beeldend, met gevoel en lekker snel. Haar manier van vertellen is heel begrijpelijk, ook voor wie nog nauwelijks iets weet over deze onderwerpen.

Als ervaringsdeskundige functioneert Suzanne Buis als tolk. Ze zorgt voor begrip en waardering voor visueel denkers, hooggevoelige en hoogbegaafde mensen. Suzanne Buis bouwt bruggen tussen hoogbegaafden en de maatschappij, aldus de nominatie voor de Mensa Fonds Awards.